Empresa líder en la protecció de dades, més de 4000 clients ens avalen

Carrer de Panissars 23, 17600 FigueresTelf.: 972 60 62 62 info@privacityemporda.es www.privacityemporda.com

Qui som?

Privacity Empordà neix fruit de l’experiència adquirida durant anys en la direcció de comSeveral en matèria de protecció de dades, seguretat de la informació i comerç electrònic, amb la voluntat de continuar prestant aquests serveis a empreses i organitzacions.

Per a això, a Privacity Empordà, comptem amb coneixements especialitzats en la normativa reguladora de les anteriors matèries, com són el REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació (LSSICE) i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Amb aquest bagatge adquirit al llarg de tretze anys en el sector, presentem la nostra nova companyia i ens posem a la vostra disposició per a seguir amb la nostra activitat i professió i posar els nostres coneixements especialitzats al servei de les empreses, entitats i administracions.