DATOS DE CLIENTES(CA)

– Tractament de DADES de CLIENTS

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AAAAA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar-li els serveis sol·licitats, així com realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de dits serveis o venda de producte, i, en el seu cas, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats
  • Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents, en el seu cas.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AAAAA procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Informació bancària, en el seu cas